Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážíme si Vaši důvěry a klademe velký důraz na ochranu Vaších osobních dat, údajů při jejich zpracování. Provozovatel internetového obchodu www.Zidle24.cz Michael Novák, se sídlem Veřovice 29, 742 73 prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné. Provozovatel (správce) s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

1. Správce osobních údajů

Michael Novák
Veřovice 29, 742 73
IČ: 02779111
DIČ: CZ8504275439

email: info@zidle24.cz
telefon: +420 733 570 743

1.1 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "nařízení GDPR"). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny. 

1.2 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese / (dále jen "internetové stránky").

1.3 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informování o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

 

2. Zpracování a shromažďování osobních údajů

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme z těchto důvodů:

2.1 Nákup zboží, registrace

Při nákupu zboží zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli řádně doručit Vaši objednávku. Také v případě jakéhokoli problému víme na koho se můžeme obrátit.

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl.6 odst.1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR a oprávněných zájmů provozovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pro nákup zboží jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, email, telefon, doručovací adresa, fakturační adresa, stát, bankovní spojení při platbě bankovním převodem
 • údaje vzniklé na základě trvání smlouvy (záznamy o nakoupených produktech, zprávy o poskytnutých službách)
 • Záznamy o chování na internetových stránkách Židle24.cz

Při registraci zpracováváme následující údaje:

 • typ zákazníka (koncový zákazník nebo velkoobchodní odběratel)
 • přihlašovací email 
 • přihlašovací heslo (ke skutečnému heslu přístup nemáme)
 • záznamy o chování na internetových stránkách Židle24.cz

2.2 Použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty nebo se na nás obrátíte s nějakým dotazem pomocí kontaktního formulář, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zodpovězení/vyřešení Vašeho dotazu nebo poptávky zboží.  

Zpracovávané údaje jsou:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poptávaný produkt nebo služba
 • v případě rozsáhlejší komunikace telefonní kontakt s Vaším souhlasem

Osobní údaje zpracovávané na základě kontaktního formuláře jsou uloženy pouze do doby konečného vyřízení.

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data nebudeme dále zpracovávat. Vaše údaje budou vymazány.

2.3 Zákaznická podpora, komunikace

 • zajištění zákaznického servisu
 • odstranění problému při plnění kupní smlouvy
 • kontakt formou telefonu nebo emailu při problému s vyřízením objednávky

2.4 Marketingová činnost

V případě, že souhlasíte před odesláním objednávky s odebíráním newsletterů, souhlasíte tímto s použitím Vašich osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení. 

Z právního hlediska nám to umožňuje ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Mezi obchodní sdělení se řadí:

 • newslettery
 • reklamní materiály
 • nabídky produktů
 • průzkum trhu

Z veškeré marketingové činnosti se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím e-mailu: info@open-shop.cz.

2.5 Hodnocení zboží a služeb

Po nákupu zboží Vás můžeme požádat o hodnocení zakoupeného produktu. Hodnocení produktů můžete vkládat i z vlastní iniciativy.

2.6 Uplatnění práv, právních nároků a kontrola orgánů veřejné moci

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

3. Zabezpečení osobních údajů

3.1 Zabezpečení kódovacím systémem SSL

Naše internetové stránky Židle24.cz jsou zabezpečeny kódovacím systémem SSL (secure socket layer). Veškeré osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Naše internetové stránky a ostatní počítačové systémy zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení, a také proti přístupu, změnám a zpracování Vašich údajů nepovolanými osobami.

3.2 Zabezpečení u zpracovatelů

U našich zpracovatelů vždy vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

3.3 Zabezpečení zákaznického účtu

Přístup do Vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. K Vašemu osobnímu heslu nemáme přístup, hesla do databáze neukládáme. Chtěli bychom Vás tímto upozornit, abyste se svými přístupovými údaji nakládali vždy jako s důvěrnými a nesdělovali jste je třetím osobám. Po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém účtě vždy zavřete okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, používáte-li počítač společně s jinými uživateli. 

 

4. Doba zpracování osobních údajů

Jak dlouho budeme zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu, po kterou je provozovatel internetových stránek Židle24.cz Michael Novák jakožto správce povinen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Účetní doklady, jako jsou faktury/daňové doklady, zálohové faktury, opravné doklady, interní doklady vystavené provozovatelem Michaelem Novákem jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

V případě, že se přihlásíte k odběru newsletterů (obchodních sdělení), jsou Vaše údaje zpracovávány až do doby Vašeho odvolání. Odvolat z odběru newsletterů se můžete písemně na e-mail info@open-shop.cz.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování nebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

5. Předávání osobních údajů třetím subjektům

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze provozovateli internetových stránek Židle24.cz a v rozsahu nezbytně nutném třetím subjektům (ve vztahu k těmto osobním údajům vystupujeme v pozici jejich správce). Jiným osobám osobní údaje neposkytujeme. 

Zpracovatelé provádějí pro správce zpracování osobních údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Všechny zpracovatele vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních dat.

Mezi tyto zpracovatele patří:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 28935675, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395) - tato společnost nám zajišťuje provoz e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 • poskytovatelé poštovních a přepravních služeb - přepravní společnosti PPL, GLS, DPD a poštovní služby České pošty se podílejí na expedici zboží a listovních zásilek. Těmto poskytovatelům předáváme pouze osobní data potřebná k doručení zásilky. Předané údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení (případně název společnosti), doručovací adresu, telefonní kontakt a e-mail, na který Vás dopravce může kontaktovat a v případě platby na dobírku předáváme dopravci i částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. 
 • velkoobchodní partneři - v rámci doručení nebo reklamace objednaného zboží je možné, že s Vašimi údaji budou pracovat i velkoobchodní partneři. Předané údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení (případně název společnosti), doručovací adresu, telefonní kontakt a e-mail pro doručení zboží nebo pro komunikaci v případě reklamace, informace o objednaném zboží, množství a ceně. Velkoobchodní partneři zpracovávají data pouze za účelem plnění smlouvy v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.  
 • externí spolupracovníci - v rámci zpracování účetních dokladů a plnění daňové povinnosti předáváme Vaše osobní údaje externí společnosti NVtax Enterprise s.r.o. Tato společnost zpracovává data pouze za účelem plnění smlouvy v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.
 • společnosti podílející se na expedici plateb (Fio banka a.s., Shoptet Pay) - údaji o Vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána Shoptet Pay a příslušná bankovní instituce. Naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte.
 • Heureka.cz - provozovatel portálu Heureka.cz zpracovává a používá e-mailové adresy výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod Židle24.cz zapojen. Vaše e-mailové adresy jsou uchovávány po dobu zařazení do programu Ověřeno zákazníky až do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči provozovateli portálu Heureka.cz 
 • státní orgány - v případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali Vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Na základě Vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies, patří mezi zpracovatelé také:

 • Google Ireland Limited (Google Analytics, Google Adwords), registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads. Společnost Google používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky, tzn. vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách.
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy. Používáme technologii Facebook pro přizpůsobení obsahu a reklamy a poskytování funkcí sociálních médií. Technologie Facebook je dostupná pouze na základě Vašeho uděleného souhlasu.
 • Seznam.cz (Sklik, Zboží.cz), a.s., IČO 26168685, Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha, Česká republika; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ - Společnost Seznam.cz používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky, tzn. vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách.
 • Favi online s.r.o., IČ: 04857402, Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00, Praha 1, Česká Republika; podmínky a účel užívání souborů cookies této společnosti jsou dostupné zde: https://favi.cz/cookies-policy - Společnost Favi.cz používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky, tzn. vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách.

 

6. Využívání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies - jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies - umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Udělujete zde i souhlas se službou AD_USER_DATA = souhlas s poskytnutím uživatelských dat nástrojům Google. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies - používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají Vašemu zájmu a online chování.  Udělujete zde i souhlas se službou AD_PERSONALIZATION = souhlas s cílením personalizovaných reklam a AD_USER_DATA = souhlas s poskytnutím uživatelských dat nástrojům Google. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části 5. Předávání osobních údajů třetím subjektům.

Souhlas můžete vyjádřit prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

7. Vaše práva při zpracování osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace: jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost.
Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Vaše práva podle nařízení GDPR:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR - kdykoli si u nás můžete vyžádat přístup k Vaším osobním údajům 
 • právo opravovat Vaše osobní údaje dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR - Vaše osobní údaje si můžete aktualizovat nebo opravit, omezit jejich zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), c) - f) GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo se informovat o údajích uložených k Vaší osobě - můžete po nás požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem
 • právo odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše údaje zablokovány tak, aby byly přípustné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy.

 

8. Odkazy

Internetové stránky Židle24.cz obsahují i odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi, které mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Provozovatel internetových stránek Židle24.cz nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za Vámi poskytnuté informace, materiál, produkty nebo služby obsažené a přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Zaškrtnutím souhlasu a odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Kontakt

K uplatňování svých uvedených práv v bodě 7. na odvolání souhlasu, na informace, na vymazání, zablokování a opravu Vašich osobních údajů se prosím obraťte:

emailem na adresu: info@open-shop.cz 

nebo poštou na adresu: Židle24.cz, Michael Novák, Veřovice 29, 742 73

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.3.2022.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz